AKCIE V OKTÓBRI 2017


Pasovanie prvákov

T: 27.9.2017

 

Archeopark – 6. a 7. ročník ZŠ

T: 27.9.2017

 

Svetový deň mlieka – tematický deň

T: 28.9.2017

 

Beseda so spisovateľom pre 4. ročník – knižnica

T: 28.9.2017

 

Beseda so spisovateľom pre 7. a 8. ročník – knižnica

T: 29.9.2017

 

Beseda so spisovateľom pre 3. ročník – knižnica

T: 6.10. 2017

 

Čitateľský oriešok – celoročná čitateľská súťaž  pre 1. stupeň v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti

T: stály

 

Svet okolo nás – „Vietnam“ – cestopisná prednáška

T: 9.10.2017

 

Svetový deň zdravej výživy

T: 11.10.2017

 

Múzeum na kolesách – na tému „Zdravoveda“

T: 11.10.2017

 

Najkrajšia tekvica – súťaž pre 1. – 4. ročník ZŠ

T: 23.10.2017

 

Školský turnaj v bedmintone

T: 24. – 26.10.2017

 

Zapisovať známky do internetovej žiackej knižky

T: stály

Z: vyučujúci

 

Návšteva mestského zastupiteľstva

T: 10.10.2017

 

Deň strašidiel

T: 27.10.2017

 

Výtvarná súťaž  - „Jeseň“ - 1. stupeň

T: 26.2017

 

Červená stužka – výtvarná súťaž

T: september - október

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková