Vedúci PK a koordinátori

 

MZ 1. – 4. ročník

PaedDr. Novická Martina

PK slovenského jazyka a cudzích jazykov

Mgr. Brehová Michaela

PK spoločenskovedných predmetov

Mgr. Čečková Katarína

PK telesnej a športovej výchovy, biológie a chémie

Mgr. Fornadľová Miroslava

PK anglického jazyka

Mgr. Ivančo Ján

PK matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Kulpa Dávid

Výchovný poradca

Mgr. Pavlíková Slavka

Koordinátor environmentálnej výchovy

RNDr. Ďurišinová Martina

Koordinátor krúžkovej činnosti

Mgr. Hudáková Mária

Koordinátor prevencie drogovej závislosti, HIV a AIDS

RNDr. Šarjaková Lenka

Koordinátor výchovy k ľudským právam

Mgr. Krajňaková Lenka

Koordinátor práce so Žiackou  radou

Mgr. Brehová Michaela

Koordinátor práce s Radou rodičov základnej školy

PaedDr. Removčíková Alena

Koordinátor práce s Radou rodičov gymnázia

Mgr. Horváthová Mária

Koordinátor IKT

Mgr. Kulpa Dávid

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková