Školský rok 2017/2018

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných 
a stredných školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin. 
Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) 
člení sa na prvý a druhý polrok:

Jesenné: 30. október až 31. október 2017.

Vianočné: 23. december 2017 až 5. január 2018.

Polročné: 2. február 2018. 

Jarné: Prešovský kraj – 26. február až 2. marec 2018.

Veľkonočné: 29. marec až 3. apríl 2018.

Letné: 2. júl až 31. august 2018.

 

Dni pracovného pokoja a štátne sviatky

Deň ústavy SR - 1.9.

Sedembolestná Panna Mária - 15.9.

Sviatok všetkých svätých - 1.11.

Vianočné sviatky - 24. - 26.12.

Deň vzniku SR - 1.1.

Traja králi - 6.1.

Sviatok práce - 1.5.

Deň víťazstva nad fašizmom - 8.5.

 

Harmonogram zvonenia

0. vyučovacia hodina

07,05 - 07,50 hod.

1. vyučovacia hodina

08,00 - 08,45 hod.

2. vyučovacia hodina

08,55 - 09,40 hod.

3. vyučovacia hodina

09,55 - 10,40 hod.

4. vyučovacia hodina

10,50 - 11,35 hod.

5. vyučovacia hodina

11,45 - 12,30 hod.

6. vyučovacia hodina

13,00 - 13,45 hod.

7. vyučovacia hodina

13,50 - 14,35 hod.

8. vyučovacia hodina

14,40 - 15,20 hod.

9. vyučovacia hodina

15,25 - 16,05 hod.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková