ZOZNAM KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2016/2017


  • Mgr. M. Valenčinová: Bystrá hlavička (1. a 2. r.)

Štvrtok 13:00 – 14:30 hod.

  • Mgr. B. Novacká: Z každého rožka troška (1. a 2. r)

Štvrtok 13:00 – 14:30 hod.

  • PaedDr. M. Cisková: Tvorivé aktivity  (1. a 2. r.)

Pondelok 12:30 – 14:00 hod.

  • PaedDr. M. Novická: Anglický jazyk hrou (3. roč.)

Utorok 13:30 – 15:00 hod.

  • Mgr. J. Miháliková: Anglický jazyk hrou  (4. roč.)

Streda 14:00 – 15:30 hod.

  • Mgr. M. Fornadľová: Krúžok netrad. športov (4. - 6. r.)

Utorok 13:50 – 15:20 hod.

  • Mgr. S. Benč: Futbal (3. - 5. roč.)

Pondelok 14:30 – 16:00 hod.

  • Mgr. S. Benč: Florbal I. (5. - 8. r.)

Štvrtok 14:30 – 16:00 hod.

  • Mgr. A. Removčíková: Mladý žurnalista (5. - 8. r.)

Streda 14:40 – 16:15 hod.

  • PaedDr. J. Pavelová: Geografický krúžok (5. - 8.r.)

Streda 13:45 – 15:15 hod.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková