Voľná pracovná pozícia: RIADITEĽ (klik)

 

 

 

Ďakujeme za Váš záujem o prácu v našej inštitúcii. Vami odoslaný formulár (vrátane priloženého životopisu) bude automaticky zaradený do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov. V prípade ponuky voľného pracovného miesta, ktorému bude zodpovedať Váš kvalifikačný profil, Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za Váš záujem o prácu v našej inštitúcii.

 

Váše meno a priezvisko, titul:
Rok narodenia:
Vysokoškolské vzdelanie:
Špecializácia (predmety):
Schopnosť vyučovať v anglickom jazyku:
(termínovo, pojmovo/plynule, výklad)
Znalosť cudzích jazykov (jazyk/úroveň):
E-mail:
Telefón:
Životopis: * Prípustné formáty: .pdf,.doc.SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pozorne si prečítajte  nasledovné  informácie.  Kliknutím  na “Odoslať”  potvrdíte, že  ste  si prečítali  tento Súhlas so  spracovaním  osobných  údajov a súhlasíte so zberom, použitím a uchovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli za účelom súvisiacim s Vašim záujmom o zamestnanie v našej inštitúcii. Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom on-line formulára budú použité výlučne inštitúciou Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov a iba pre potreby výberového procesu. Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby, budú vaše osobné údaje zlikvidované v zmysle horeuvedeného zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť na základe Vášho odvolania prostredníctvom CLOAKING zmazaný pred uplynutím doby 12 mesiacov. Naša inštitúcia sa snaží zaistiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli. Aby sme zamedzili neautorizovaným prístupom, aplikovali sme vhodné fyzické, elektronické postupy na zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Napriek tomu, že nemôžeme garantovať, aby neautorizované osoby nemohli prekonať bezpečnostné opatrenia a zneužiť Vaše osobné údaje, zaväzujeme sa podniknúť všetky kroky, aby sme zabránili úniku osobných údajov.
Obsahu textu som porozumel/a a dávam  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov,  ktoré  som  poskytol/ a za  účelom  súvisiacim  s  mojim záujmom o zamestnanie v inštitúcii Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov. Potvrdzujem, že informácie, ktoré zadám do tejto aplikácie, sú pravdivé a presné.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková