Link pre elektronickú manipuláciu s osobným účtom na stravovanie

Stravovanie pre Vás zabezpečuje

Súkromná výdajná školská jedáleň Solivar,
Prevádzka: Súkromná školská jedáleň ACEM , Petrovany

Všetky potrebné informácie ohľadne stravovania Vám poskytnú na tel. číslach:

051/7797 006, 0918 899 065

Oznamujeme Vám, že od 01.09.2015 dochádza k zmene platieb za jedno hlavné jedlo nasledovne:

Žiaci

1. stupeň

1,01 eur/deň

2. stupeň

1,09 eur/deň

nad 15. rokov

1,19 eur/deň

Zamestnanci

1,19 eur/deňZároveň upozorňujeme, že od januára 2012 sa úhrada za stravné môže realizovať iba bezhotovostne resp. šekom.

Bankové spojenie:
Údaje potrebné k realizácií platby:

Č. účtu: SK03 1111 0000 0013 1408 3018
VS: Evidenčné číslo žiaka
KS: 0308
Správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda

Všetky ďalšie pokyny nájdete na www.strava.cz/ zariadenie: 9540

Výdaj obedov: od 11,30 hod. - do 14,30 hod.

Pokyny pre využívanie stravovacieho systému (platí od 1. 01. 2010):

Identifikačný čip obsiahnutý v ISIC (ITIC) karte nahradzuje stravné lístky počas celej doby stravovania sa v jedálni. Priložením karty
k čítačke, ktorá je umiestnená pri výdajnom okienku, systém obsluhe oznámi oprávnenosť výdaja a číslo (druh) objednaného jedla.
Je dôležité preto ISIC (ITIC) si uschovať kartu a zabezpečiť ju voči zneužitiu.
Prípadnú stratu je potrebné bezodkladne nahlásiť v kancelárii vedenia stravovacieho zariadenia (adresa viď vyššie).

Pomocou stravovacieho informačného systému je možné odhlasovať sa zo stravy alebo po zverejnení jedálneho lístka zmeniť druh jedla. Prednastavený k odberu je OBED č. 1. Jedálny lístok bude zverejňovaný minimálne týždeň vopred, pričom je možné vybrať si
z dvoch ponúkaných jedál pre všetkých žiakov ZŠ a GS a učiteľov a zamestnancov školského zariadenia.

Systém Vás zároveň bude informovať o mesačných predpisoch a úhradách na Vašom stravovacom účte, ako aj o tom, kedy ste si objednanú stravu odobrali. Zmeny (odhlásenie, výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.

Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20-teho dňa mesiac vopred:

* trvalým príkazom z Vášho účtu
* jednorazovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internet banking a pod.)
* prípadne platba hotovosťou, ktorá sa bude uskutočňovať 2 dni v školskej jedálni našou pracovníčkou
(dátum výberu bude vyvesený na informačnej tabuľke)

Platobné inštrukcie
Suma
* cena obeda žiakov SG do 15 rokov1,01 eur x počet stravovacích dní
* cena obeda pre žiakov SG nad 15 rokov a učitelia1,12 eur x počet stravovacích dní

Internet (Odhlasovanie a výber jedla)
Internetová stránka: www.strava.cz alebo www.acem.sk /online objednávky/
Zariadenie: 9540
Prihlasovacie meno: uviesť podľa individuálneho stravníka
Heslo: uviesť podľa individuálneho stravníka

Predplatné na nasledujúci mesiac bude zverejnené na internete a na výveske stravovacieho zariadenia.
Taktiež správy od jedálne si môžete prečítať na správach na www.strava.cz

Neodhlásený obed si môžete prevziať do obedára.

Tel. kontakt: 051/ 7797006, 0918 899 065
Prevádzková: Katarína Galuščáková

Sme súkromná výdajná Jedáleň ACEM- dodávateľ stravy pre Žiakov a učiteľov SGS a SZŠ Solivar

Súkromná školská jedáleň prevádzka: ACEM s.r.o.-vývarovňa,Petrovany230, tel.č.0918899065

Kontakt: www.acem.sk, e-mail: CLOAKING , CLOAKING

Objednávanie,odhlasovanie a zmena výberu stravy cez Internet

Internet: odhlasovanie a výber jedla
Internetová stránka: www.strava.cz / v nápovede nájdete informácie o používaní/
Zariadenie: 9540

Prípadne máte link na www.sukromnaskola.sk/sgpo, kde Vás priamo prepojí na stránku

Užívateľ: má každý na svojom evidenčnom liste
Heslo: má každý na svojom evidenčnom liste
E-mail: môžte si vypísať váš kontaktný mail

POSTUP:

Zaplatená alebo nahlásená strava, je označená zelenou fajkou, pri zmene si kliknete na obed č.2.
Ak sa chcete odhlásiť kliknite na fajku a tá zmizne - takto sa z daného dňa odhlásite.
Nezabudnúť  kliknúť na odoslať (na ľavo hore) - prípadne informácie sú v nápovede

Jedálny lístok bude zverejnený týždeň vopred a vy máte možnosť si vybrať z dvoch ponúkaných jedál.
Systém Vás taktiež bude informovať o mesačných úhradách na Vašom stravovacom účte.
ZMENY (odhlásenie či výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr DO 10:00 HODINY predchádzajúceho dňa.
Odhlásenie budú zúčtované zníženým predpisu v dvojmesačnej periodicite.

Zmena predplatného na nasledujúci mesiac bude zverejnená na internete ako aj na výveske stravovacieho zariadenia.

Prípadne informácie: P. Mgr. Kokoruďová - 0918 899 065

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková