Rada rodičov Súkromnej spojenej školy European English School


I.A

Anna Majcherová

I.B

Ing. Ľudmila Centková

II.A

Miroslava Petková

II.B

Slávka Rust

III.A

Danka Gimerová

IV.A

Ing. Erika Onuferová

V.A

MUDr. Silvia Kováčová

Predseda Rady rodičov

VI.A

Tatiana Romanová

VII.A

Miriam Bilasová

Podpredseda Rady rodičov

VIII.A

Ing. Peter Tatar

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková