Rada Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov


Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Bibiána Šabeková

Stela Kačalová

Ing. Peter Blaas

Ing. Alena Blichová

 

Zástupcovia rodičov:

MUDr. Silvia Kováčová

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Ing. Alena Šverhová

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov SSŠ EES:

PaedDr. Alena Removčíková / Súkromná základná škola

Mgr. Dávid Kulpa / Súkromné gymnázium

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov SSŠ EES:

Iveta Šechná

 

Zástupca žiakov SSŠ EES:

Martin Sidor

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková