Rada Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov


Zástupcovia zriaďovateľa:

 

 

Zástupcovia rodičov:

MUDr. Silvia Kováčová

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov SSŠ EES:

PaedDr. Alena Removčíková / Súkromná základná škola

RNDr. Ľudmila Velčeková / Súkromné gymnázium

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov SSŠ EES:

 

 

Zástupca žiakov SSŠ EES:

Michaela Kovaľová predseda Študentskej rady

Martin Sidor - podpredseda Študentskej rady

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková