Rada Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov


Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Dušan Butorac, PhD.

Mgr. Simona Poníková

Miroslava Petková

Jana Gaľová

 

Zástupcovia rodičov:

 

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov SSŠ EES:

PaedDr. Alena Removčíková / Súkromná základná škola - predseda Rady školy

RNDr. Ľudmila Velčeková / Súkromné gymnázium

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov SSŠ EES:

Iveta Šechná

 

Zástupca žiakov SSŠ EES:

Michaela Kovaľová predseda Študentskej rady

Martin Sidor - podpredseda Študentskej rady

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková