(NE)ANONYMNÍ (od zachovaných historických dokumentov, po osudy ľudí)

Európska vzdelávacia agentúra, n. o. v Prešove, v spolupráci so žiakmi a učiteľmi Súkromného gymnázia  a Súkromnej základnej školy v Prešove na Solivarskej ulici, v rámci projektu podpory kultúry národnostných menšín pripravila projekt (NE)ANONYMNÍ (od zachovaných historických dokumentov, po osudy ľudí). Projekt je realizovaný pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. Autormi výstavy sú Anna Nagyová a Peter Hudák.

„Cieľom projektu bolo pripraviť výstavu, predstavujúcu históriu židovskej obce v Prešove, tragédiu holokaustu v tomto meste a jeho následky“, hovorí PhDr. Adriana Šindleryová, PhD., riaditeľka Európskej vzdelávacej agentúry. „Náš projekt reaguje na zachovanie historických skutočností týkajúcich sa židovskej národnostnej menšiny.“
„Aj touto formou a to hlavne mladej generácii, chceme priblížiť históriu židovskej obce, pripomenúť tragické udalosti holokaustu, sprístupniť im viac informácií s cieľom už nikdy nedopustiť podobnú tragédiu,“ – dodáva Anna Nagyová, autorka projektu a spoluautorka výstavy.
Výstava je od 30. novembra sprístupnená širokej verejnosti, v Krajskom  múzeu v Prešove. Na ploche pätnástich panelov chronologicky približuje históriu od vzniku židovskej obce až po hlavné udalosti i tragické okolnosti spojené s holokaustom. Prispieva k poznaniu dôležitej histórie nášho mesta.
Výstava vznikala aj koordináciou spolupráce autorov výstavy so žiakmi a učiteľmi Súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy v Prešove. Ich dôležitou úlohou, trvajúcou aj do budúcnosti, je dovyhľadávanie ďalších informácií, týkajúcich sa tejto vážnej témy, ale aj preklad výstavy do iných jazykov.
Prostredníctvom výstavy, si hlavne mladí ľudia majú možnosť ozrejmiť skutočnosti a fakty, týkajúce neľudskej tragédie v našom meste. Cieľom projektu je hlavne mladej generácii, pripomenúť tragické udalosti holokaustu, sprístupniť im viac informácií, aby už nikdy nepripustili podobnú tragédiu. Výstava potrvá do konca januára 2012 a prispieva aj k rozvoju multikultúrnej výchovy v našich školách, v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu a podporuje zachovanie identity židovskej obce v našom meste.
Projekt bol realizovaný a spolufinancovaný z dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky, v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2011.

 

Fotografie z prednášky a výstavy si môžete pozrieť tu.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková