fondLOGO_mvpZSlogo_opv

 

Názov projektu: Informatizácia - Modernizácia vzdelávacieho procesu - Počítače pre základné školy (2010)

 

Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (2009)

 

Názov projektu: Infovek - eSlovakia (2005)

 

Názov projektu: Počítače pre školy (2004)

 

 

 

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková