Súkromná základná škola bola do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike 
zaradená dňa 1.10. 2005 rozhodnutím MŠ SR, svoju činnosť začala 1. 9. 2006.

Od svojho vzniku bola škola zameraná na podporu jazykového vzdelávania s dôrazom na anglický jazyk. 
Od septembra 2012 sa výchova a vzdelávanie v Súkromnej základnej škole začala uskutočňovať dvojjazyčne 
formou bilingválneho vzdelávania, kde prvým vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, 
druhým vyučovacím jazykom je jazyk anglický.

Rámcový školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy umožnil jazykovo nadaným  
a talentovaným deťom plynulý prechod do gymnaziálnej formy bilingválneho vzdelávania 
v Súkromnom gymnáziu v pôsobnosti zriaďovateľa.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

* Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 2008 – 2013
* Zdravý úsmev –  rozvojový projekt Zdravie a bezpečnosť na školách 2012
* Biela pastelka 2008 – 2012
* Nebuď lenivý, 2012
* EKOFIT 2011
* Projekt NE(ANONYMNÍ), 2011 – realizovaný pod záštitou
a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
* Modernizácia vzdelávacieho procesu – Počítače pre základné školy (2010)
* Nie drogám 2008 - 2010

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

1.12.2009 - súčasnosť
· Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
Solivarská 28, 080 05 Prešov

01.09.2006 - 31.11.2009
· PhDr. Adriána Šindleryová
fyzická osoba

RIADITEĽ ŠKOLY

1.11.2017 - súčasnosť
· PaedDr. Slavka Tejbusová - poverená vedením a riadením školy

8.10.2014 - 31.10.2017
· PaedDr. Janka Smolejová

1.9.2014 - 7.10.2014
· PaedDr. Slavka Tejbusová - poverená vedením a riadením školy

1.8.2010 - 31.8.2014
· PaedDr. Janka Smolejová

1.1.2010 - 31.7.2010
· PaedDr. Milan Černaj

1.9.2006 - 31.12.2009
· Mgr. Jaroslav Valaštiak

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková