MILÍ RODIČIA, hľadáte ZÁKLADNÚ ŠKOLU ...

 

 • do ktorej sa bude vaše dieťa ráno tešiť ?
 • ktorej žiaci majú nadpriemerné výsledky v národnom testovaní vedomostí ?
 • s atmosférou láskavou a zároveň prísnou k Vášmu dieťaťu ?
 • ktorá vytvorí priestor pre jeho individuálny vývoj a bude ho rešpektovať ?
 • ktorá naučí dieťa interaktívne myslieť a nielen učiť sa ?
 • kde učitelia intenzívne pracujú na skvalitňovaní svojej pedagogickej práce ?
 • ktorá bude aktívne zapájať rodiča do výchovno-vzdelávacieho procesu ?
 • kde žiaci môžu pracovať na zaujímavých projektoch ?
 • na ktorú bude vaše dieťa vďačne spomínať aj po úspešnom prijatí na strednú školu ?
 • a navyše Vaše dieťa prirodzeným spôsobom povedie od prvého ročníka bilingválnym vyučovaním k zoznámeniu sa s ANGLICKÝM JAZYKOM ?

 

Ponúkame Vášmu dieťaťu ANGLICKO - SLOVENSKÉ VZDELÁVANIE, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt

a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní.

 

KTO SME ?Súkromná spojená škola European English School s organizačnými zložkami Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium

na Solivarskej ulici v Prešove (bývalá budova Plety). V školskom vzdelávacom programe sa sústredíme na vzdelávací proces,

ktorý smerujeme k bilingválnemu vzdelávaniu, v ktorom môžu deti pokračovať na Súkromnom gymnáziu s bilingválnou (anglickou)

jazykovou sekciou. Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka s jeho integráciou do prírodovedných

a humanitných predmetov. Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie.


Príďte sa presvedčiť sami... Srdečne Vás pozývame na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 

INFORMÁCIE O ZÁPISE


Čo treba so sebou priniesť na zápis:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • rodný list dieťaťa – originál aj kópia

 • diagnostika školskej zrelosti z materskej školy

 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková