Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom našej školy

prajeme úspešný štart do nového roka 2018. Nech sú vaše kroky, myšlienky a nápady

sprevádzané šťastím a úspechom po celý rok. 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková