Milí žiaci,

aj tento rok bude počas mesiaca december prebiehať súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Zapojte svoju fantáziu a kreativitu a získajte žolíkov pre celú triedu.

Hodnotenie tried gymnázia a II. stupňa ZŠ bude prebiehať koncom mesiaca pred prázdninami.

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková