Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského jazyka - TESTOVANIE 5

 

Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si dnes overí svoje vedomosti z uvedených predmetov.

Školám poskytne testovanie spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ

a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle.

 

Viac informácií o testovaní nájdete tu:

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková