Víťazmi školského kola dejepisnej olympiády sa v kategórii F (6. ročník) stali žiaci

Anton Iakushev a Damián Sabadšág, ktorí si svojím umiestnením zaslúžili postup do okresného kola.

Pochvala za účasť v školskom kole  patrí aj zvyšným úspešným riešiteľom olympiády - Alexovi Dovičákovi, Monike Tejbusovej a  Nine Skalickej.

 

Blahoželáme.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková