Riaditeľka Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28 v Prešove

pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov 12. septembra 2017 (utorok)


* na triedny aktív pre 1. - 4. ročník ZŠ o 16:00

* na triedny aktív pre 5. - 8. ročníka ZŠ o 16:30

* na triedny aktív na gymnáziu o 17:00.


Tešíme sa na Vašu účasť.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková