Bol nám doručený krásny darček od Prešovského samosprávneho kraja.

Je to doplnkový materiál na vyučovanie Vlastivedy v 3. ročníku.

Ďakujeme PSK, veľmi sa tešíme!

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková