Rada rodičov Súkromnej spojenej školy European English School


I.A

MUDr.  Silvia Kováčová

II.A

doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD

Predseda Rady rodičov

III.A

Bartoššíková Eva

Hospodárka

IV.EA

Alena Šverhová

IV.EB

Patrik Minár

V.EA

Mgr. Peter Centko

V.EB

PaedDr. Richard Bechera

 

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková