Voľná pracovná pozícia: RIADITEĽ (klik)

 

 

 

Ďakujeme za Váš záujem o prácu v našej inštitúcii. Vami odoslaný formulár (vrátane priloženého životopisu) bude automaticky zaradený do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov. V prípade ponuky voľného pracovného miesta, ktorému bude zodpovedať Váš kvalifikačný profil, Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za Váš záujem o prácu v našej inštitúcii.

 

Váše meno a priezvisko, titul:
Rok narodenia:
Vysokoškolské vzdelanie:
Špecializácia (predmety):
Schopnosť vyučovať v anglickom jazyku:
(termínovo, pojmovo/plynule, výklad)
Znalosť cudzích jazykov (jazyk/úroveň):
E-mail:
Telefón:
Životopis: * Prípustné formáty: .pdf,.doc.SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pozorne si prečítajte nasledovné informácie. Kliknutím na “Odoslať” potvrdíte, že ste si prečítali  tento Súhlas so  spracovaním  osobných  údajov a súhlasíte so zberom, použitím a uchovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli za účelom súvisiacim s Vašim záujmom o zamestnanie v našej inštitúcii. Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom on-line formulára budú použité výlučne inštitúciou Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov a iba pre potreby výberového procesu. Vaše  osobné  údaje  budú uchovávané  v  zmysle  zákona  č. 122/2013 Z.  z. o ochrane  osobných  údajov  po   dobu   12   mesiacov. Po  uplynutí  tejto  doby,  budú vaše  osobné  údaje  zlikvidované  v  zmysle horeuvedeného  zákona.  Súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  môže byť na základe Vášho odvolania prostredníctvom CLOAKING zmazaný pred uplynutím doby 12 mesiacov. Naša inštitúcia sa snaží zaistiť bezpečnosť  osobných údajov,  ktoré ste  poskytli.  Aby  sme   zamedzili   neautorizovaným  prístupom, aplikovali  sme  vhodné fyzické, elektronické postupy na  zaistenie  bezpečnosti  Vašich osobných údajov. Napriek tomu, že nemôžeme garantovať, aby neautorizované osoby nemohli prekonať bezpečnostné opatrenia a zneužiť Vaše osobné údaje, zaväzujeme sa podniknúť všetky kroky, aby sme zabránili úniku osobných údajov.
Obsahu textu som porozumel/a a dávam súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol/a za účelom súvisiacim s mojim záujmom
o zamestnanie v inštitúcii Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov. Potvrdzujem, že informácie, ktoré zadám do tejto aplikácie, sú pravdivé a presné.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková