Mgr. Slavka Pavlíková


Konzultačné hodiny:
utorok 15.25 - 16.05

Účasť na konzultačnej hodine je potrebné si vopred dohodnúť.

e-mail:  CLOAKING


Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom  a pedagogickým zamestnancom školy.

Výchovný poradca plní popri svojej pedagogickej činnosti úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiaka.

Výchovný poradca zodpovedá za plnenie úloh riaditeľovi školy, je členom vedenia školy, 
pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí pedagogických rád, na ktorých informuje o riešení otázok v oblasti výchovy.


Pri vyberaní študijných programov na vysokých školách hľadajte len akreditované študijné programy! Konkrétne údaje o jednotlivých vysokých školách sa môžete dozvedieť v knihe „Kam na Vysokú školu?“. Môžete si ju zakúpiť v kníhkupectve, alebo požičať u nás v škole.

Ďalšie údaje získate na domovských internetových stránkach jednotlivých vysokých škôl. Ak máte záujem o vysoké školy v Českej republike, určite Vám pomôže internetová stránkawww.vysokeskoly.cz

V prípade akýchkoľvek problémov, napr. s prihláškami, sa môžete kedykoľvek obrátiť na výchovného poradcu.

Informácie o vysokých školách:

www.portalvs.sk
www.univerzita.net
www.siv.sk
www.skoly.sk
www.vysokoskolaci.sk
www.studujeme.sk
www.kamposkole.sk
www.skolaplus.sk
www.unis.sk
www.nadanie.sk
www.icm.sk
www.modernaskola.sk

Česká republika :

www.form.cz
www.vejska.cz

Otestuj sa :

www.istp.sk
www.gwo.cz
www.psychotest.sk
www.iqtest.sk
www.tests.szm.sk
www.burza.sk/testy/
www.karierazahranicami.sk
www.infoabsolvent.cz

Zamestnanie :

www.profesia.sk
www.istp.sk
www.vasaeuropa.sk
- informácie o EÚ a práci v EÚ

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková