ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Žiline je žiakom nášho gymnázia umožnené vykonať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
za výhodných podmienok a s odbornou prípravou na jej úspešné zvládnutie. Žiaci Súkromného gymnázia, Solivarská 28, Prešov
nemusia navštevovať Štátnu jazykovú školu. Štátna jazyková skúška môže byť vykonaná na úrovni B2 alebo C1-C2.

 

Štátna jazyková skúška na úrovni B2 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk v materských školách a na základných školách
(podmienkou je ešte ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa akéhokoľvek zamerania s pedagogickým minimom).

 

Štátna jazyková skúška na úrovni C1-C2 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk nie len v materských a na základných školách,
ale aj na stredných školách (s rovnakou podmienkou ako pri úrovni B2). Ďalej umožňuje držiteľovi získať živnostenský list na podnikanie
v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. Zároveň je toto vysvedčenie akceptované
aj ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov a platí aj v krajinách V4.

 

Štátna jazyková skúška v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková