... podaný v rámci výzvy Ochrana a podpora základných práv a slobôd nebol nezávislou odbornou komisiou vybraný a realizovať sa v tomto školskom roku nebude.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného
programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
„Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd“. Za obsah tohto dokumentu je
výlučne zodpovedný Európska vzdelávacia agentúra, Prešov.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková