V rámci projektu Počítače pre školy bolo celkovo darovaných 3 671 počítačových učební, čo predstavuje 22 026 počítačov s najnovším softvérom, 3 671 tlačiarní a ďalšieho príslušenstva (viď. nižšie). Pri inštalačných prácach bolo použitých 1 101 km káblov, čo je viac ako vzdialenosť z Ašu do Čiernej nad Tisou. Obsah zásielky zaplnil dokopy 200 kamiónov. Projekt bol paralelne realizovaný vo všetkých 8 krajoch Slovenska. Denne bolo v priemere inštalovaných viac ako 40 učební.

Najvýchodnejšia škola s novými počítačmi bola v obci Zboj, najzápadnejšou školou s počítačmi bola v obci Záhorská Ves. V Oravskej Polhore je najsevernejšie situovaná škola, v Iže najjužnejšia. V obci Štrbské Pleso sa nachádza škola s najvyššou nadmorskou výškou a v Strede nad Bodrogom je najnižšie položená škola. V Sabinove je najväčšia škola so 44 triedami a viac ako 1200 žiakmi. V Komárne je najmenšia škola, kde 4 žiaci majú 5 počítačov.

Prostredníctvom projektu sa dobudovala základná výpočtová infraštruktúra pre všetky základné a stredné školy a významným spôsobom sa zlepšil pomer počtu žiakov a študentov na jeden počítač. Pred realizáciou projektu bol na Slovensku pomer približne 120 žiakov na 1 počítač, po realizácii projektu klesol na približne 26 žiakov na 1 počítač, čím sa Slovensko posunulo bližšie k európskemu priemeru 15 žiakov na 1 počítač.
 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková