(Od zachovaných historických dokumentov, po osudy ľudí), ktorého cieľom je zozbierať dokumentačný materiál a pripraviť  výstavu, ktorá predstaví históriu Židovskej obce v Prešove, tragédiu holocaustu v tomto meste a jeho následky sa začal realizovať v septembri 2011 podpísaním Zmluvy s Úradom vlády SR. Má pripomenúť verejnosti, ale najmä mladej generácii tragické udalosti holokaustu, sprístupniť im viac informácií s cieľom  už nikdy nepripustiť podobnú tragédiu.

V Prešove pôsobil v minulých storočiach celý rad významných osobností, ktoré preslávili svoje mesto i celú krajinu v politike, umení, literatúre, vede, športe i v iných oblastiach života spoločnosti. Mnohí z vynikajúcich dejateľov pochádzali z radov prešovských Židov, ktorých pôsobenie nepochybne priniesol mestu veľký úžitok. S Prešovom sa však spája aj ich utrpenie i nesmierna tragédia. Formou výstavy chceme priblížiť históriu Židovskej obce v Prešove, poukázať na jej dôležité udalosti a osobnosti v spojení s mestom Prešov. Vieme, že hlavne mladej generácii, je nevyhnuté pripomenúť tragické udalosti holokaustu. Formou fotodokumentačného a textového materiálu, im chceme ponúknuť viac informácií o tejto tragédii, aby už nikdy viac nepripustili podobnú, šialenú tragédiu. (Táto výstava má za úlohu zdôrazniť fakt, že dejinné omyly sa neraz dejú aj v ich bezprostrednej blízkosti a nie sú to iba tragédie „veľkej politiky“). Pútavým spôsobom chceme priblížiť udalosti spojené s Pamätníkom martýrov na nádvorí synagógy v Prešove, v konfrontácii minulosti a súčasnosti. Otvorenie výstavy sa plánuje na  1.12.2011 v priestoroch múzea v Prešove.Koordinátor projektu: PhDr. Adriana Šindleryová, PhD.
Asistenti projektu: Mgr.Ján Ivančo
PhDr.Jana Mňahončáková


Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného
programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
„Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd“. Za obsah tohto dokumentu je
výlučne zodpovedný Európska vzdelávacia agentúra, Prešov.

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková