Informatizácia - Modernizácia vzdelávacieho procesu - Notebooky pre stredné školy (2010)
Cieľom je zvýšit IKT kompetencie učiteľov, prínosom je i výpočtová technika, ktorú škola dostala (5 ks notebook)
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková