V minulom školskom roku European Schoolnet (Európska sieť škôl) spustila projekt InGenious, ECB (Európsky koordinačný orgán pre matematiku, prírodné vedy a technológiu). Cieľom tohto projektu je posilniť prepojenie medzi prírodovedným vzdelaním a technológiami v privátnom sektore posilnením partnerstva medzi priemyslom a vzdelávaním. Celkovým cieľom projektu je zvýšiť záujem mladých ľudí  o matematiku, prírodné vedy a technológie. InGenious sa zameriava na testovanie nových a inovatívnych postupov v triedach, spája partnerov vo vzdelávaní a priemysle.

Do projektu je zapojených 15 európskych krajín, vrátane Slovenska.

Z našej školy sa do tohoto projektu aktívne zapájajú študenti III. EA.

www.ingenious-science.eu

11. 5.2012 sa študenti terajšej III.EA zapojili v rámci projektu inGenious do online chatu, ktorý oraganizovala spoločnosť Telefonica. Diskusia bola zameraná na problematiku umelej inteligencie.

 

Certificate of Participation

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková