Projekt mesta Aachen a Technickej univerzity v Aachene v Nemecku. Jeho cieľom je podporiť otvorený dialóg medzi vedcami a laikmi, zahŕňajúc najmä mladú generáciu, na tému súčasných socio- politických problémov týkajúcich sa budúcnosti Európy.

Naši študenti sa cez internetový portál zapojili do diskusného fóra, ktorého témou v tomto roku bola energia, hľadanie a efektivita využívania alternatívnych zdrojov a ich vplyv na životné prostredie. Hlavná téma : „Europe energised – Will lights go out in 2050?“ bola rozdelená do piatich oblastí : Technológia, Spoločnosť, Geografia a politika, Ekonomika a Osobná zodpovednosť.

Najaktívnejjší študenti boli vybraní na medzinárodnú konferenciu ESP do Aachenu, 6.-8.10.2008, na ktorej bola prijatá Deklarácia. Jej prijatiu predchádzali pracovné workšopy a parlamentné diskusie za účasti predstaviteľov Technickej univerzity v Aachene, študentov, doktorantov, predstaviteľov mesta a žiakov stredných škôl z rôznych štátov v Európe. Komunikatívnym jazykom na konferencii bola angličtina.

Akcia bola veľmi dobre a na úrovni zorganizovaná a výborným spôsobom podporila záujem mladých ľudí o aktívnu prácu na riešení týchto nanajvýš dôležitých problémov.

Do projektu sa zapojili najmä študenti 4. roč. BSAS. V Aachene sa konferencie zúčastnili študenti : Ivana Tydorová, Jana Sisáková a Ivan Bobák.

 

Aachen Declaration

 

RNDr. Ľudmila Velčeková

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková