EKOSTOPA - http://ekostopa.sk/kalkulacka/certifikat/school/81123

Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

Program sa realizuje v rámci projektu
„Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“
a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na príprave a realizácii programu sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoluautorom a konzultantom je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy a dlhoročný priateľ James Hindson z Veľkej Británie.

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem.

Tento vplyv vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Zároveň zisťuje či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou.

Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého čo spotrebúvame (energia, voda, potraviny, oblečenie, materiály) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Vďaka medzinárodnému obchodu naša stopa často pozostáva z územia roztrúseného po celom svete.

 

Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty! Záleží na tom, koľko si z nej odhryzneš iba pre seba!

 

V piatok 17. septembra 2010 bol zriaďovateľom škôl, ktoré získali Certifikát ekologickej stopy školy pre školský rok 2009/2010, zaslaný oficiálny list informujúci o úspechu školy  v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

V liste sme boli podrobne informovaní o Školskom programe Ekologická stopa, udeľovaní certifikátov a súčasne sme získali uznanie pedagógov školy za pozornosť a čas venovaný environmentálnej výchove mladej generácie.

O tento úspech sa zaslúžili študenti V.EA Annamária Fekiačová a Radoslav Macejko.

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková