ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018


Dĺžka štúdia

Kód

Študijný odbor - zameranie

Počet tried / žiakov

päťročné štúdium

79 02 J 74

gymnázium
bilingválne štúdium

1 / 30

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková