ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Dĺžka štúdia

Kód

Študijný odbor - zameranie

Počet tried

päťročné štúdium

7902 J 74

7902 5 74

gymnázium – bilingválne štúdium experimentálne overovanie

10

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková