Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove

pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov

21. novembra 2017 (utorok)

 

* na triedny aktív pre 1. - 4. ročník ZŠ o 16:30

* na triedny aktív pre 5. - 8. ročník ZŠ od 17:00

* na konzultačné hodiny pre gymnázium od 17:00 do 18:00.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková