Dnešný Deň otvorených dverí na Súkromnej spojenej škole EES - Súkromné gymnázium

 

Sme veľmi radi, že pozvanie na DOD dnes prijali žiaci so svojimi rodičmi, ktorí prišli, videli a kladne hodnotili našu školu

a zaujímali sa o množstvo úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli a dosahujú na domácich či medzinárodných súťažiach.

Okrem informácií o štúdiu, podmienkach a termínoch prijímacieho konania, boli pre záujemcov na Dni otvorených dverí

pripravené prezentácie o možnostiach vzdelávania, workshopy a stretnutia so žiakmi a učiteľmi.

V jednotlivých triedach prebiehali rôzne aktivity, v ktorých naši žiaci ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a zdravú dravosť za svojím cieľom.

Deň otvorených dverí na SGPO pokračoval zaujímavými prezentáciami vybraných predmetov a prehliadkou školy.

 

Fotky z DOD nájdete tu:

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková