2.10.2017 sme si na škole pripomenuli svetový deň srdca – meranie krvného tlaku ako prevencia

 

Svetový deň srdca - Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF)

a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie

pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita,

nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

 

Fotky nájdete tu:

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková