Ďakujeme za TOP repre našim učiteľom
na florbalovom turnaji :) BIG LIKE!
 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková