Ľudské práva očami žiakov

 

Počas „Týždňa ľudských práv“ bola v rámci predmetov OBN, ETV a UKL vyhlásená súťaž pre žiakov 1. -  3. ročníka gymnázia

s názvom „Ľudské práva očami študentov“. Študenti si mohli vybrať z troch kategórií – kresba, fotografia alebo video.

Ich nápady boli v mnohých prípadoch originálne a bolo náročné vybrať najlepší výtvor.

 

Po ťažkom rozhodovaní napokon porota určila ako najlepšie tieto diela:

kategória kresba: Všetci sme si rovní - Laura Fecková  (1.A)

kategória fotografia: Rovnosť - Ivo Dovičák (2.A)

kategória video: Právo na život - Lucia Jurková  (2.A)

 

Oceňujeme kreativitu a nápaditosť všetkých zúčastnených žiakov.

Fotky nájdete tu:

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková