Vyhlásenie 1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 5-ročného gymnázia - anglické štúdium, pre školský rok 2018/2019

PRIPRAVUJEME...

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková